NCSOFT

NCSOFT手遊《劍靈2》正式上市 兩大棒球傳奇選手王建民、彭政閔擔任代言人

NCSOFT手遊《劍靈2》正式上市 兩大棒球傳奇選手王建民、彭政閔擔任代言人

編輯角落 2023-08-23
NCSoft宣布將用AI「VARCO」開發遊戲 最快2024年正式投入應用

NCSoft宣布將用AI「VARCO」開發遊戲 最快2024年正式投入應用

楊又肇 2023-08-21
《天堂W》正式開服!玩家塞爆伺服器 想要進遊戲得先乖乖排隊

《天堂W》正式開服!玩家塞爆伺服器 想要進遊戲得先乖乖排隊

玄軒軒 2021-11-04
《天堂W》正式公開:全球統一伺服器 血盟之戰一觸即發

《天堂W》正式公開:全球統一伺服器 血盟之戰一觸即發

玄軒軒 2021-08-19